Algemene voorwaarden "TodoKunst"

ALGEMEENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1. Toepasselijkheid            PDF formaat1-1 Door Uw bestelling via onze Online Shop www.todokunst.nl geeft U te kennen dat U met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Todokunst heeft het recht haar leveringsvoorwaarden en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Voor gevolgen van tekstfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

1.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Todokunst zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Todokunst worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Todokunst ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 

2.1 Alle aanbiedingen van Todokunst zijn vrijblijvend en wij behouden ons uitdrukkelijk voor het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1De aangeboden artikelen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld d.m.v. digitale foto’s en duidelijke productbeschrijvingen met daarin o.a. lengte, kleur en materiaalsoort. De aangeboden artikelen worden zo volledig als redelijkheid vereist beschreven en bezit de eigenschappen die door Todokunst in het aanbod worden genoemd. Bij de aangeboden artikelen wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop ervan verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien hij op het aanbod ingaat.

3.2 Het aanbod van de door Todokunst aangeboden artikelen is vooralsnog uitsluitend gericht op particuliere verkoop.

3.3 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verpakking- en verzendkosten.
3.4 Todokunst is niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten op de site. Aan onrechtmatige prijsinformatie of overige informatie, kunnen geen rechten worden ontleend.
3.5Een bestelling wordt pas in behandeling genomen wanneer de betaling bij de bank is geregistreerd. Hierdoor kan uitstel van de afleverdatum optreden.

 

Artikel 4. Acceptatie van Bestellingen:

4.1Ongeacht de door de klant bij de bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Todokunst zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. Voor op maat gemaakte artikelen met een exclusiviteit (slechts 1 exemplaar) is Todokunst eveneens gerechtigd het bestelde artikel slechts te leveren nadat de klant een door Todokunst bepaalde vooruitbetaling heeft verricht.

 

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid

 

5.1 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Todokunst te retourneren, onder ontbinding van de onderliggende koopovereenkomst. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product in de originele verpakking wordt geretourneerd, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Todokunst zal, nadat de producten zijn geretourneerd, het door u daarvoor betaalde bedrag minus de verpakking en (retour-) verzendkosten binnen 4 weken retourneren.

 

Artikel 6. Levering

 

6.1 Levering geschiedt maximum 2 werkdagen na ontvangst van de betaling

6.2 De bezorging vindt plaats door TPG POST, derhalve zijn de bezorgingvoorwaarden van de TPG POST van toepassing.
6.3 Todokunst kan niet aansprakelijk worden gesteld bij verlies of diefstal van de per standaard post verstuurde artikelen.

6.4 De wijze van vervoer wordt bepaald door de klant. Deze kan kiezen voor verschillende verzendmethodes van TPG Post, waarbij de bestelde artikelen worden afgeleverd door TPG Post. Tevens kan de klant als deze woonachtig is in de omgeving van Landgraaf, overeenkomen dat de bestelling door Todokunst zelf wordt afgeleverd of opgehaald.

6.5 Indien een bestelling verzonden wordt via TPG Post, worden deze kosten in rekening gebracht als onderdeel van de totale verzendkosten. De toepasselijke verzendkosten staan aangegeven op onze internetsite. Deze kosten zijn inclusief het verzendklaar maken, verpakken, controleren, transporteren en bezorgen van Uw bestelling.

 

Artikel 7. Garantie

 

7.1Onze producten zijn van goede kwaliteit, maar om onze kwaliteit te waarborgen, hebben wij hier een paar tips, zodat u lang van onze bijouterie kunt genieten. Bijouterie van Todokunst houden niet van water. Dus wij adviseren u om niet te douchen, af te wassen of te zwemmen met onze sieraden, indien u parfum gebruikt, gelieve deze eerst op te spuiten en dan 5 minuten wachten voordat uw bijou gaat dragen; slapen met bijouterie wordt afgeraden (dit i.v.m. gevaar voor verstikking), wanneer u uw bijou direct na het dragen netjes afdoet en neerlegt kan er weinig mee gebeuren. Wij willen dat u lang plezier kunt hebben van de door u aangeschafte bijouterie. Wij gaan ervan uit dat u zuinig bent op uw bijouterie. Todokunst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade opgelopen door het onjuist gebruiken van bijou. Onzehand geschilderde keramiek is geschikt voor vaak om te wassen, maar moet uw geen schuurmiddel gebruiken. Als het product verschillende schets toont na de gebruiken. Todokunst verleend geen garantie over die producten.

Stras steentjes, beeldjes:
Op verlies van stras steentjes of beeldjes wordt geen garantie gegeven! Ondanks het zorgvuldig en goed vervaardigen van deze sieraden kan het voorkomen dat na verloop van tijd door normaal gebruik of door hardhandig gebruik de steentjes of beeldjes loslaten. Hierop wordt geen garantie verleend.

 

Artikel 8. Toepasselijk recht .

8.1 Op deze verkoopswaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Bedrijf:
TodoKunst Nederland
Naam:
Sandra Lijs-Ávila
Plaats:
Landgraaf
Land:
Nederland
Telefoon:
(31) 45-879-5013
WEB:
www.todokunst.nl
Email:
info@todokunst.nl
K. van K.
14 088 543
B.T.W.
NL-236007439B01
Bank:
ABN-AMRO 54.24.93.810
IBAN code:
NL22ABNA0542493810
BIC code:
ABNANL2A
   
<<< HOME